Els nostres serveis

Gestió fiscal i comptable

 • Cobreix les necessitats de gestió i control de l’empresa, obtenint a la vegada un control i
  seguiment financer, així com la cobertura de totes les obligacions fiscals.
 • Àrees que abasta:
  ■ Planificació fiscal.
  ■ Comptabilitat diària.
  ■ Elaboració de balanços i estats financers i seguiment.
  ■ Previsions i Tancaments comptables i fiscals.
  ■ Atenció i seguiment de notificacions AEAT, TGSS,…
  ■ Declaracions d’impostos: SOCIETATS, IVA,IRPF, DECLARACIONS DE RENDA,
  etc.
  ■ Inspeccions fiscals.
  ■ Planificacions fiscals.

Assessorament laboral ràpid i immediat de les necessitats de l’empresa i en qüestions específiques sobre el dret laboral, seguretat social, contractes laborals i nomines.

Gestió laboral

Gestió mercantil

 • Assessorament i tràmit en la constitució de societats de tota mena.
 • Tramitació al Registres Mercantils.
 • Confecció de comptes anuals de les societats mercantils.
 • Dins d’aquesta àrea, oferim serveis de gestió administrativa com és ara la confecció de factures, rebuts, etc. a clients, control de venciments-tresoreria amb la finalitat d’alleugerir a la petita empresa de fer aquestes gestions.
 • Tràmits generals, tant a empresaris com a persones físiques.

Gestió administrativa

Sectors en els que tenim una àmplia experiència:

 • Agricultura

 • Indústria manufacturera

 • Construcció

 • Serveis

 • Reparació de vehicles

 • Comerç

 • Comerç de productes farmacèutics

 • Transport i emmagatzematge

 • Restauració

 • Informació i comunicacions

 • Activitats financeres i d’assegurances

 • Activitats immobiliàries

 • Activitats professionals, científiques, tècniques i administratives